O nas

O Oddziale Łódzkim PZFD

Oddział Łódzki Polskiego Związku Firm Deweloperskich został utworzony w 2021 roku z inicjatywy firm działających na terenie miasta Łodzi.

Działalność oddziałów związku i dialog z lokalnymi władzami są kluczowe dla sprawnego, zrównoważonego i odpowiadającego na potrzeby teraźniejszych i przyszłych mieszkańców rozwoju miast i tworzenia miejsc do życia, pracy i wypoczynku. W tym celu – na wniosek firm członkowskich PZFD działających na terenie miasta Łodzi – został powołany już szósty oddział w strukturach związku – Oddział Łódzki.

Zarząd Oddziału

Krzysztof Suskiewicz
Prezes Zarządu Oddziału

Michał Styś
Wiceprezes Zarządu Oddziału
Kinga Pławik-Terlikiewicz
Członkini Zarządu Oddziału
Iwona Sroka
Członkini Zarządu Oddziału

Michał Karpacki
Członek Zarządu Oddziału
Maciej Walniczek
Członek Zarządu Oddziału
Tomasz Jochim
Członek Zarządu Oddziału
Bogdana Koczy
Członek Zarządu Oddziału