Polski Związek Firm Deweloperskich

Oddział łódzki

O PZFD

Polski Związek Firm Deweloperskich działa od blisko 20 lat i jest największą ogólnopolską organizacją branżową zrzeszającą ponad 230 firm deweloperskich z całego kraju. Dynamiczny rozwój, otwartość i nowoczesne podejście do rozwoju pozwala mu efektywnie wspierać rozwój rynku deweloperskiego w Polsce. Związek działa w imieniu inwestorów, którzy swoją działalnością przyczyniają się do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych kolejnych pokoleń, stając się jednocześnie jednym z kluczowych kreatorów „budowania” i rozwoju miast.

Mottem przewodnim działalności PZFD jest dialog publiczno-prywatny. Zaangażowanie, dzielenie się wiedzą praktyczną i merytoryczną z decydentami, społeczeństwem i innymi pokrewnymi organizacjami to klucze do sukcesu.

Związek działa w skali ogólnokrajowej oraz na poziomach lokalnych, za pośrednictwem swoich oddziałów, ze szczególnym uwzględnieniem rynku warszawskiego, wrocławskiego, trójmiejskiego, poznańskiego, krakowskiego i łódzkiego.

O Oddziale

Oddział Łódzki Polskiego Związku Firm Deweloperskich został utworzony w 2021 roku z inicjatywy firm działających na terenie miasta Łodzi.

Działalność oddziałów związku i dialog z lokalnymi władzami są kluczowe dla sprawnego, zrównoważonego i odpowiadającego na potrzeby teraźniejszych i przyszłych mieszkańców rozwoju miast i tworzenia miejsc do życia, pracy i wypoczynku.
W tym celu – na wniosek firm członkowskich PZFD działających na terenie miasta Łodzi – został powołany już szósty oddział w strukturach związku – Oddział Łódzki.